2-3/8 Avbrott Boden

2/8

22:00

Trångfors, Hampis, Heden

Ser ut att ha blivit en del skador efter åskan då flera kabel-tv modem inte fungerar.
All central utrustning är hel så det är i nätet som det hänt något.

Felsökning och arbete kommer påbörjas på fredag morgon och då är det lättare att få en överblick av problemet.

Våra kunder på fiber drabbas inte av det här.

3/8

11:00

Nu är det mesta igång, finns något skåp till som eventuellt behöver åtgärdas.
Vi vet att en del modem har gått sönder så om ingen lampa lyser så får ni ta kontakt med oss och så kommer vi och byter.

16:00

Nu är alla kända fel sen en tid fixade. Men det finns fortfarande modem som säkert gått sönder. Ta kontakt med oss så kommer vi och byter.