21/8 Kort avbrott på fiber

21/8

Avbrott för våra fiberkunder

Tid: Någon gång mellan 8:00-9:00

Vi kommer utföra lite underhålls arbete på fibern vilket kommer innebära ett kortare avbrott på några minuter.