29/1 Arbete på fibern

Tisdag 29/1
Tid: Förmiddag
Gäller alla våra kunder på fibern

Vi kommer genomföra arbete på fibern under förmiddagen. Detta innebär att internet samt tv via fiber inte kommer att fungera under vissa stunder.

Vi kommer göra en del uppgraderingar och förbättringar som ett led i att våra tjänster alltid ska fungera så bra som möjligt.