26/6 Luleå, avbrott

Onsdag 26/6
Gäller alla våra kunder i Luleå
Tid: 8:00-9:00

Man kommer att koppla om strömmen till huvudcentralen vilket innebär att alla våra tjänster ligger nere under den tiden.

Vi hoppas detta inte ställer till med allt för mycket besvär.