8/8 Luleå

8:00
Elavbrott på tuna vilket innebär att våra tjänster ligger nere