11/10 Trångforsgränd

Nu är hela skadade röret och kabeln framme som ligger under kanalvägen. Detta innebär att vi nu kan börja reparera och åtgärda vilket innebär att undertiden kommer bredband, tv och telefoni inte fungera på Trångforsvägen och Trångforsgränd.

Arbetet planeras att påbörjas efter lunchtid.

Klart vid ca 15:00