2/11 Fiberkunder

Under lördagen kommer vi arbeta med det sista i våran omläggning.

Detta gäller alla våra fiberkunder.

Så under Lördagen kan det förekomma kortare avbrott på bredbandet.