4/11 Hampis/Heden

22:30
Störning som påverkar våra kunder på kabel-tv nätet.
Förhoppningsvis försvinner den snabbt.

Planerad felsökning påbörjas direkt på morgonen om den är kvar.

23:30
Nu försvann störningen och allt ska fungera igen.