29/8 Smaragdvägen

29/8
Delar av smaragdvägen
Kunder på kabel-tv nätet

En matarkabel har blivit avgrävd på smaragdvägen vilket leder till att många är utan tv och bredband. Arbete med att laga den kommer ske under helgen

30/8
15:15

Kabeln är lagad och allt är åter i drift.