22/7 Hampis/Heden

22/7
Hampis och Heden
Våra kunder på kabel-tv

10:00
Störning som påverkar våra bredbandskunder på kabel-tv nätet. Felsökning är påbörjad.

11:00
Vi har hittat området och störningen är nu borta. Vi kommer hålla lite extra koll på det kvarteret ifall den dyker upp igen.

]]>