14/10 Hedsvedjan

Snårvägen och Hedsvedjan (kanske Nipvägen)
Tid: 11-16
Två avbrott

En av strömförsörjarna på kabel-tv nätet kommer genomföra elarbete i sitt hus. Det kommer ske två avbrott någon gång mellan kl 11-16 då arbetet utförs. Det innebär att våra tjänster kommer inte fungera undertiden avbrotten är.

Detta gäller Snårvägen och bortåt mot Hedsvedjan, även delar av Nipvägen kan påverkas.

]]>