19-20/10 Driftinfo

Vart: Boden
Område: Våra bredbands kunder på kabel-tv nätet

19/10
22:00
Vi har problem med signalen ut på nätet vilket påverkar bredbandet. Vi jobbar på att lösa det.

Verkar just nu bara gälla våra kunder i Boden.

20/10
10:00

Felet hittat, det är en tv mottagare i huvudcentralen som störde ut delar av frekvensbandet. Detta påverkade vårat bredband och vissa tv kanaler för TKV.

Den är nu urkopplad i väntan på att en ny monteras in.


]]>