1/9 Hampis & Heden info

Till våra kunder på kabel-tv nätet i området.

En uppdatering kring situationen och läget.

Vi har en störning som kommer och går vilket gör att bredbandet går segt eller slutar att fungera. Det svåra är att den tenderar på att flytta sig mellan flera skåp och är pulserande. Vilket gör det svårare att lokalisera vart felet kommer ifrån.

Vi försöker var på tårna och åka ut så fort den dyker upp för det är lättare att spåra den då vi kan se den.

Vi har även vidtagit flera andra åtgärder som förhoppningsvis ska innebära att det blir färre störningar samt att då det blir problem ska modemen ändå kunna fungera. Samtidigt som vi fortsätter att leta vilket/vilka skåp/hus som generar störning.