1/9 Notviken luleå

Område: Notviken
Start: 18:00 bedömt klart c.a 19:00
Gäller våra kunder i mnktv

En grävfirma har skadat en kabel som matar till hela Notviken.
Den måste lagas och arbetet kommer påbörjas vid ca 18:00 och bedöms ta ca 1,5 timme.