Bredband

Egonet levererar idag bredband med hög hastighet till företag och
fastighetsägare.


Bodens stadsnät
Egonet levererar 100 och 250m/s tjänster i Bodens stadsnät


Boden
Nuvarande områden och fastigheter i  där Egonet levererar internet via kabel-TV nätet och
egen fiber är Heden, Hamptjärnmoran, Trångfors, Hedsvedjan och centrala Boden via länk.


Luleå
Nuvarande områden och fastigheter i  där Egonet levererar internet via kabel-TV nätet är
Mjölkudden och Notviken.
Fördelar med Egonet:
» Hög hastighet
» Gratis lånemodem, går det sönder så byter vi kostnadsfritt
» Bra support
» Ingen fakturerings avgift med e-post
» Varje person i hushållet får en egen E-postadress
» Vi använder Imap som protokoll för e-post, det innebär att du inte tappar din e-post om
datorn kraschar.